Stowarzyszenie

 

 

Szkoła Polska została powołana i pozostaje pod opieką Stowarzyszenia Chrześcijańskiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego PRO CULTURA CHRISTIANa e.V. Podczas zebrania 11 członków założycieli Stowarzyszenia dnia 4 lipca 2009 r. zatwierdzony został Statut, wyznaczone zostały zadania i cele Stowarzyszenia, wybrany został Zarząd. 

Stowarzyszenie funkcjonuje w ramach obecnego w Niemczech od października 1994 r. ogólnoniemieckiego Centrum Krzewienia Kultury, Tradycji i Języka Polskiego w Niemczech e.V. z siedzibą w Herdorf-Dermbach.

Misją Stowarzyszenia, podobnie jak misją dachowej organizacji, jest krzewienie znajomości języka i kultury polskiej wśród polskich emigrantów w Niemczech oraz budowanie świadomych, przyjaznych relacji polsko-niemieckich.


 

Skład Zarządu Stowarzyszenia Pro Cultura Christiana: 

Przewodniczący ks. dr Adam Prorok- proboszcz Polskiej Parafii w Wiesbaden
Wiceprzewodnicząca  mecenas Anna Klimowicz-Pakula 
Sekretarz Katarzyna Kozińska
Skarbnik Teresa Wiejaczka
Członek Zarządu Bartosz Demianiuk


 


 

Stowarzyszenie Pro Cultura Christiana zarejestrowane jest w Sądzie Grodzkim (ze statusem e.V. - eigetragener Verein), a także w Urzędzie Finansowym w rejestrze stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej (Gemeinnützigkeit).