Istotne wskazówki 

 

Regulamin Szkoły Polskiej przy PMK w Wiesbaden

Rodzice wypełniając zgłoszenie dziecka do szkoły, są zobowiązani do zapoznania się z obowiązującym regulaminem szkoły (do pobrania z naszej strony internetowej).

 

 

Organizacja roku szkolnego

Zajęcia lekcyjne dla każdego z poziomów realizowane są w wymiarze dwóch godzin lekcyjnych tygodniowo, w godzinach popołudniowych w terminach określonych w planie zajęć.

Organizacja roku szkolnego odpowiada obowiązującemu w Hesji terminarzowi ferii i dni wolnych.
Terminy i czas trwania zajęć mogą ulec zmianie w wypadkach losowych, jak np. choroba nauczyciela.


 

Świadectwa szkolne

W przyjętym przez nas modelu kształcenia szkoła pełni funkcję uzupełniającą do obowiązkowego nauczania w szkołach niemieckich, to znaczy – dziecko uczące się w naszej szkole nie wypełnia obowiązku szkolnego w rozumieniu niemieckiego prawa oświatowego.

Uczniowie otrzymują świadectwa ukończenia nauczania na poziomie danej klasy. Oceny ze świadectwa na prośbę i wniosek Rodziców mogą zostać przepisane na świadectwo niemieckie (informacja zostaje uwzględniona w dziale Wahlunterricht, zajęcia dodatkowe).