Formularze zgłoszeń

Poniżej znajdą Państwo do pobrania druki zgłoszenia dziecka do szkoły.

Prosimy o wydrukowanie zgłoszenia, regulaminu i załączników, zapoznanie się z nimi, czytelne wypełnienie oraz złożenie dokumentów bezpośrednio u nauczycieli, w zakrystii lub w biurze parafialnym.

Kolejny krok to konsultacja z nauczycielem w celu określenia kompetencji językowych dziecka, aby pomóc w zakwalifikowaniu go do określonej klasy.

 

 

Zgłoszenie do szkoły - rok szkolny 2017/2018